W dniu 04 września 2019 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą: „ Dofinansowanie zadania  w zakresie publicznego transportu zbiorowego na uruchomienie linii autobusowej na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym  transporcie drogowym pn. „  Ostrowiec Świętokrzyski – Ostrowiec Świętokrzyski przez Borię, Trębanów”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

7. Zamknięcie obrad Sesji.