Oświadczenie majątkowe - Dariusz Marek Kapsiak - ustępujący Dyrektor Gimnazjum w Ćmielowie