Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy rondom: w Ćmielowie i Wólce Wojnowskiej.

w załączeniu:

-Tekst Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 135/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondom: w Ćmielowie i Wólce Wojnowskiej

-Ankieta konsultacyjna

-Życiorysy