Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. I.271.8.2019 pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 318016T Wola Grójecka - Drzenkowice od km 0+000 do km 0+300" w zał.