Uchwała Nr 111/2019 VII Składu Orzekacjącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za I półrocze 2019 roku.