Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/98/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów