Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/100/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia " Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2019 "