KONSULTACJE Projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2020