Protokół Nr XVII/2019 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 04 września 2019 roku.