Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688) Burmistrz Ćmielowa zamieszcza uproszczoną ofertę  realizacji zadania publicznego złożoną przez stowarzyszenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Wojnowskiej.

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego w załączniku.