INFORMACJA  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2019 do 31. 03. 2019