Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIX/110/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa