Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie