Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/119/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty