Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/123/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów "Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie" i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ćmielów "Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie"