Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. windykacji należności podatkowych w Referacie Podatkowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie