Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/117/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów