Stawka z ha fiz. lasu na rok 2020: 194,24x0,22 = 42,7328 zł

(Komunikat GUS z dnia 18 października 2019 r. M.P. z 2019 poz. 1018.