Uchwała Nr 175/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok