Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXI/126/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego.