Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji do spraw wyłonienia najkorzystniejszej oferty w sprawie świadczenia usług weterynaryjnych z zakresu ochrony zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.