Dnia 6 lutego 2020  rok/czwartek/ o godzinie 12-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Informacja przedstawicieli Biura Projektowego dotycząca zmiany uchwały  w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ćmielów.

3. Przedstawienie pisma mieszkańca Ćmielowa dotyczącego  wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz przedstawienie możliwych rozwiązań w przedmiotowej sprawie przez przedstawicieli Biura Projektowego.

4. Sprawy różne.