Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/137/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.