Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/139/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów "Samorządowego Inspektoratu Oświaty w  Ćmielowie" i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ćmielów "Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie"