Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 9/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.