Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 11/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia formy i zakresu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2020 roku.