ZAWIADOMIENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2020 roku

 

Na  podstawie art. 5a  oraz art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr.V/35/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami  Gminy Ćmielów , Burmistrz Ćmielwa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach:

projektu uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2020 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia opinii.

Informacje o konsultacjach projektu Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2020 roku oraz formularz zgłaszania opinii zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  Miasta i Gminy Ćmielów , BIP  i w formie obwieszczeń na terenie gminy.

Formularze można składać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ,ul. Ostrowiecka 40,27-440 Ćmielów, elektronicznie na adres e-mail: urzad@cmielow.pl

Konsultacje odbywać się będą w dniach 18 lutego 2020 roku do 11 marca  2020 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020 roku