Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 13/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Ćmielów w zakresie: pomocy społecznej oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.