Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 14/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.