Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 15/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy  Ćmielów na 2020 rok.