Dnia 28 lutego 2020  rok/piątek/ o godzinie  9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy

w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Ustalenie stawki czynszu dzierżawy dla nieruchomości położonej w mieście Ćmielów oznaczonej

Nr 2320 oraz nieruchomości  położonej w miejscowości Boria oznaczonej Nr 783/1.

3. Sprawy różne.