Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/142/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Ćmielowa.