Dnia 06 marca 2020  roku /piątek/ o godzinie 10-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w związku z wnioskiem mieszkańca na działce nr 863  zlokalizowanej w miejscowości Brzóstowa ( droga wewnętrzna).

3. Przygotowanie stanowiska komisji z przeprowadzonej wizji lokalnej

4. Sprawy różne.