Uchwała Nr 38/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ćmielów