Uchwała Nr 39/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok.