Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 16/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach "Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2020 ".