Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 17/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.