Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 19/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2020 rok.