Symbol:
7212

Wydział:
Referat Techniczno-inwestycyjny

Podstawa prawna:
Art. 144, ust. 1, art. 145, 146 i 148 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z 1997 r.).
Uchwała w sprawie zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Zależy od stanowiska Rady Miejskiej w Ćmielowie

Jednostka odpowiadająca:
Geodeta gminny

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Uwagi:
Brak


Dokumenty
  • Wycena rzeczoznawcy majątkowego