UMiG w Ćmielowie
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Cmielów

tel. /15/ 8612018
e-mail:
urzad@cmielow.pl  ePUAP:  /cmielowurzad/skrytkaESP 

Wpłaty za podatki i inne opłaty lokalne prosimy kierować na konto podane poniżej:

35 9423 0000 2002 0024 8037 0001

Wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na konto podane poniżej:

02 9423 0000 2002 0024 8037 0013

Bezpośrednie numery telefonów do Referatów:

Tel. 15 8658800 GEODEZJA

Tel. 15 8658801 REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Tel. 15 8658802 URZĄD STANU CYWILNEGO

Tel. 15 8658803 REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tel. 15 8658804 ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Tel. 15 8658805 PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA GRUNTAMI

Tel. 15 8658806 EWIDENCJA LUDNOŚCI

Tel. 15 8658807 OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ

Tel. 15 8658808 REFERAT PODATKOWY