Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik USC Justyna Bajerczak tel. 15 8612018 wew. 29,  15 8658807 pokój Nr 4. stanowisko samodzielne realizuje zadania z zakresu ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” oraz zadania związane ze sprawami obronnymi i obrony cywilnej.

 

Z-ca Kierownika USC – Iwona Tarnowska tel. 15 8612018 wew. 29, 15 8658807 pokój Nr 4 realizuje zadania w zastępstwie Kierownika USC wraz z zadaniami: ewidencji ludności, dowodów osobistych i powszechnego obowiązku obrony .