Budowle

Ogólna wartość budowli wynosi: 8.464.151,24 zł., w tym:

·                                 wodociągi i kanalizacja - 4.220.660,58 zł.,

·                                 drogi i ulice - 2.925.702,61zł.,

·                                 grunty - 1.317.788,05 zł.