Sekretarz

mgr Tomasz Neyman

tel. 15 8612018 wewn. 13

pokój nr 17