Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej

Adres:

27-440 Ćmielów; ul. Kolejowa 43

e-mail: wodociagicmielow.ki@home.pl

tel./fax.: (15) 8612143

 

Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ożarowie o/w Ćmielowie

 

32 9423 0000 2002 0020 0383 0007

 

Dane identyfikacyjne:

Regon: 001068075

 

 

Dyrektor:

Jarosław Wilczyński