1. Cieślikowska Ewelina Mirosława

2. Kolasa Zbigniew

3. Otolińska Ewelina Anna - Przewodnicząca

4. Wójtowicz Halina