1. Edyta Maruszczak - Przewodnicząca

2. Piotr Małek - Wiceprzewodniczący

3. Jacek Bryła

4. Andrzej Bonarek 

5. Łukasz Hadyna