1. Wójtowicz Halina - Przewodnicząca
2. Bonarek Andrzej - członek
3. Szczęsny Michał - członek

4. Piotr Małek - członek