1. Bryła Jacek Leszek

2. Małek Piotr Grzegorz

3. Nikodem Katarzyna Maria

4. Nowak Józef - Przewodniczący

5. Sykała Jerzy