1. Radosław Bzorek - przewodniczący

2. Grzegorz Gołyski - wiceprzewodniczący

3. Piotr Cieśniewski

4. Jacek Bryła

5. Łukasz Hadyna

6. Dariusz Maruszczak

7. Wioletta Loranty

8. Piotr Paszyński