1. Bonarek Andrzej - Przewodniczący

2. Maruszczak Dariusz

3. Pernak Witold Adam

4. Szczęsny Michał Adam    

5. Wójtowicz Halina