Skład Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu nr 7 zarządzonym na dzień 23 listopada 2008 roku.

1. Andrzej Góra - Przewodniczący
2. Marta Bobek - Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Eliza Polak - Członek
4. Justyna Bajerczak - Członek
5. Robert Bednarski - Członek
6. Paweł Cielecki - Członek
7. Joanna Lemiech - Członek